Give us data: magic will happen!

Meer abonnees door slimme data-strategie

Give us data:

magic will happen!

Een van de grote Nederlandse kranten wil aan het einde van het jaar een ‘grote marketingactie’ doen. Er wordt gekozen tussen massamedia en een directe benadering.

Doorslag voor de gekozen werkwijze geeft de meetbaarheid en de korte doorlooptijd van voorbereiding.

Analysefase

We analyseren de doelgroep van de krant en komen tot een duidelijk profiel: hoogopgeleide mannen van 45+, met een bovenmodaal inkomen. De gezinssamenstelling en arbeidsverband (loondienst of ondernemer) hebben geen significante invloed op het profiel.

Datakwaliteit

De huidige abonnees staan model voor het profiel dat we maken om nieuwe abonnees te werven. We pakken 250.000 oud-abonnees en we valideren en actualiseren die database. Er blijven ruim 200.000 abonnees over, waarvan we met zekerheid kunnen zeggen waar ze op dit moment wonen.

Mailing en adresselectie

We gaan oud-abonnees aanspreken en opnieuw verleiden tot een abonnement. Voor deze oud-abonnees geldt dat ze de koopbeslissing al eens hebben gemaakt in het verleden. En we gaan nieuwe abonnees werven door een adresselectie van 300.000 adressen op basis van het eerder gekozen profiel. 

We ontwerpen 2 mailings:

De mailing gericht op oud-abonnees, met als strekking: 

“We missen je en kijk eens hoe wij veranderd zijn”. Deze mailing is 200.000 groot. 

De mailing gericht op nieuwe abonnees, met als strekking: “Als je het nieuws volgt, moet je bij ons zijn: wij zijn de beste krant voor nieuws en achtergronden”. Daarbij gebruiken we een aantal voorbeeld krantenkoppen, met onderwerpen die de doelgroep aanspreken. Deze mailing is 300.000 groot.

We kiezen voor de ‘big bang’: 1 grote mailing op 1 ‘matdag’: op 1 dag valt bij 500.000 Nederlanders de mailing op de mat. 
We coördineren het gehele proces, van ontwerp, tot print en retouren. En het hele proces is meetbaar.

Het resultaat: een conversie van 1,3%. 
En de snelheid: 3 weken na het eerste contact, stromen de eerste nieuwe abonnees binnen. 

Give us data:
magic will happen!

Ready?

Set.

Spark!