non-profit

Non-Profit

De donateur die je zoekt

Een charitatieve instelling wil op een effectieve manier meer donateurs werven. Spark wordt benaderd om breed mee te denken. We beginnen daarom bij het begin: met een analyse van het huidige klantenbestand. 

We analyseren:

  • De donateurs die het langst lid zijn van de organisatie (loyale donateurs).
  • De donateurs met de hoogste maandelijkse donatie.
  • De donateurs die het best reageren op marketingacties. 

Hieruit volgt een profielanalyse, die ons inzichten geeft waarop de vervolgstappen van de aanpak zijn gebaseerd.

De persona’s die uit de profielanalyse komen zijn bijvoorbeeld:

Royale Donateurs

Betrokken consumenten die graag wat extra doen. Mensen van wie we keer op keer waarnemen dat ze met regelmaat doneren aan goede doelen in Nederland. Dat gedrag is van voorspellende waarde.

Actieve Senioren

55+-ers die een actief leven hebben, er graag op uit trekken en houden van het buitenleven. Senioren die vaak hard hebben gewerkt en nu een andere balans in hun leven hebben.

Voor een deel komt dit overeen met het inzicht wat de charitatieve instelling al had, maar het geeft ook veel nieuwe inzichten.
De opdrachtgever heeft aangegeven dat de meest loyale donateurs plusminus 10 euro per maand doneren. Ze zijn 50+ en de mannen blijven langer doneren dan de vrouwen. Verder zijn er vanuit het bestand van de instelling weinig significante aanwijzingen die de meest geschikte doelgroep(en) omschrijven.

Nieuwe inzichten dankzij de analyse van Spark, zijn dat niet alleen de ‘usual suspects’ (Royale Donateurs) een interessante doelgroep zijn, maar dat voor dit specifieke goede doel er een andere doelgroep perfect aansluit, terwijl deze niet actief werd aangesproken.

Op basis van de uitkomsten van de profielanalyse, worden de strategie en de vervolgacties bepaald.

N.a.v. de uitkomst van de profielanalyse kijkt Spark waar de genoemde profielen zich bevinden in Nederland en maken we selecties van de adressen. Vervolgens doet Spark testmailingen op deze selecties: een ABC test. Het doel is om te bepalen welke aanpak leidt tot de hoogste conversie, om vervolgens groots uit te rollen. Daarnaast hebben we events geselecteerd waar de specifieke doelgroep in groten getale rondloopt, om face-to-face te benaderen. 

Profielanalyse, strategie, dataselecties en het verzorgen van vervolgacties: Spark coördineert het allemaal. Daarnaast blijven we nauw aangesloten bij het resultaat.

Ben je op zoek naar een profielanalyse van jouw klantenbestand? Of een selectie met adressen voor bijvoorbeeld een DM? Neem contact op met Spark en we vertellen je alles over de mogelijkheden voor jouw bedrijf, campagne of marketingactie. 

Give us data:
magic will happen!

Ready?

Set.

Spark!