Privacy

Dit is het privacybeleid van Spark Marketing Group B.V. (“Spark Marketing Group”). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers die de websites bezoeken. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Spark Marketing Group gaat zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op de websites van Spark Marketing Group. Spark Marketing Group raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22 februari 2023.

Spark Marketing Group B.V., is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Spark Marketing Group werkt conform het bepaalde in de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG).

Spark Marketing Group BV, verder aangeduid als Spark, is een Creative Agency, gespecialiseerd in hulp bij lead generation en verwerkt persoonsgegevens voor het behouden van klanten en het activeren van klantrelaties. Spark ondersteunt haar opdrachtgevers bij de customer journey. Primaire gebieden zijn leadgeneration, activatie en behoud van de klantrelatie en retentieprogramma’s. Spark is Verwerkingsverantwoordelijke van haar eigen consumentenbestand dat zij heeft voor leadgeneration en direct marketing en dat wordt ingezet voor de opdrachtgevers van Spark.

Een transparante en zorgvuldige manier van omgaan met persoonsgegevens is voor Spark van groot belang. In dit statement geeft Spark aan op welke wijze zij persoonsgegevens verwerkt.

Met deze privacyverklaring informeert Spark op welke wijze zij persoonsgegevens verwerkt. Spark doet dat op twee manieren:

Spark als Verwerkingsverantwoordelijke

Persoonsgegevens van consumenten worden verwerkt. Zie onder ‘Spark verwerkt persoonsgegevens op de volgende grondslagen en doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing.

Spark als Verwerker

Spark verwerkt de persoonsgegevens die zijn verzameld voor haar opdrachtgevers. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren en/of coördineren van full service acties voor opdrachtgevers. Bij dit type werkzaamheden is het privacy statement van de opdrachtgever van toepassing.

De Verwerkingsverantwoordelijke is Spark Marketing Group BV. Wilt u contact met Spark als Verwerker dan kunt u daarvoor dezelfde contactgegeven gebruiken (zie het onderste kopje Contactgegevens). Spark heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming benoemd, u kunt deze bereiken via: privacy@sparkagency.nl.

Het consumentenbestand (CIN) van Spark kent zijn oorsprong in een jarenlange verzameling van consumentengegevens, via onder andere bestelbonnen, leadgeneration concepten of consumentenacties samen met opdrachtgevers. De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door Spark verwerkt:

 

Natuurlijke personen

Voornaam Achternaam

Ja

Geslacht, Geboortedatum

Ja

Adres, woonplaats

Ja

Postcode

Ja

Telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens

Ja

BSN

 

Ja

Bankrekeningnummer

Ja

Sociodemografische gegevens

Ja

Historie communicatie

Ja

Verkregen beloning

Ja

Bron

Ja

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sparkagency.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslag het gerechtvaardigd belang van Spark of een derde

Direct marketing en relatiebeheer bestaande en werving nieuwe betrokkenen natuurlijke personen. Spark heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken voor relatiebeheer voor zichzelf en voor derden en voor de werving van prospects, de customer journey en klanten voor zichzelf of derden. Er wordt op toegezien dat er wordt ontdubbeld met het Postfilter.nl

Toestemming

Bij bezoek aan website waarbij door cookie technologie informatie wordt verzameld. Tenzij de cookietechnologie geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene om informatie te krijgen over die kwaliteit of effectiviteit van de dienstverlening via de website.

Voorts wordt vastgelegd of er toestemming is voor ongevraagde oproepen per telefoon en e-mail voor bepaalde leveranciers van consumentenproducten om deze ongevraagd te mogen benaderen

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@sparkagency.nl. Of u kunt uw bezwaar aangeven op de website www.inzageverzoek.nl.

Spark neemt geen geautomatiseerde besluiten over personen die (aanzienlijke) gevolgen of rechtsgevolgen kunnen hebben voor personen.

Spark bewaart persoonsgegevens voor een periode van vijftien jaren na gebruik of validatie. Persoonsgegevens worden 15 jaren na het laatste moment van gebruik of validatie verwijderd.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op alle gegevens die Spark Marketing Group verzamelt en verwerkt van gebruikers van de volgende websites: www.sparkagency.nl ,  www.sparkdata.nl , www.sparkinsights.nl,  www.inzageverzoek.nl, www.ebclaim.nl,  www.eb-claim.nl, www.energiebelastingclaim.nl en www.sparkmarketing.com .

Als je solliciteert op een vacature via een van onze websites kun je online een formulier invullen waarin de voor de afhandeling van jouw sollicitatie benodigde gegevens worden gevraagd.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, telefoonnummer extra, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, je cv en je motivatie.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
De door jou aan Spark Marketing Group verstrekte persoonsgegevens inclusief cv en motivatie worden door Spark Marketing Group bewaard gedurende een periode van 12 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure. 

Een ieder over wie Spark als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht, waardoor u de gegevens die Spark verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van een overeenkomst aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Wilt u uw gegevens bij Spark in het geheel laten verwijderen dan is dat mogelijk vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens tegen verder (commercieel) gebruik te blokkeren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Wilt u uw gegevens verder blokkeren tegen direct marketing bij Spark dan stuur dan een e-mail naar privacy@sparkagency.nl o.v.v. blokkering persoonsgegevens met uw naam, postcode huisnummer, telefoonnummer en e-mailadres of stuur een brief naar Postbus 8884 1006JB Amsterdam, o.v.v. blokkering persoonsgegevens. Of u kunt uw verzoek indienen via www.inzageverzoek.nl.

De AVG verplicht Spark Marketing Group om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons-)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons-)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Spark Marketing Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@sparkagency.nl Voorts neemt Spark passende maatregelen om misbruik, automatisch invullen van vragenformulieren door robots, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact meteen op met Spark via privacy@sparkagency.nl

Op de website van Spark kunt u links naar andere websites aantreffen. Spark kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Het vorenstaande is van toepassing wanneer Spark zelf, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt. Spark verricht verder werkzaamheden voor haar opdrachtgevers. Het is aan de opdrachtgever om te zorgen voor voorwaarden (privacy statement) waaronder de persoonsgegevens worden verwerkt, immers de opdrachtgever is de Verwerkingsverantwoordelijke en Spark is de Verwerker. Het privacy statement van Spark is dan niet van toepassing. In plaats daarvan heeft de opdrachtgever een eigen privacy statement dat van toepassing is.

U heeft een aantal rechten aangaande de opname en verwerking van haar gegevens, waaronder:

  1. Het recht om haar gegevens te rectificeren;
  2. Het recht om uw gegevens te laten wissen;
  3. Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken;
  4. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens;
  5. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Na een inzageverzoek blokkeert Spark Marketing Group standaard toekomstige uitleveringen van de betreffende persoon. De gegevens zijn en worden dus niet meer verstrekt (bovenstaande punten 1, 3 en 4 zijn hiermee niet meer van toepassing). Na het blokkeren van persoonsgegevens, worden deze na 12 maanden automatisch gewist (zie bovenstaand punt 2).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Spark Marketing Group verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Spark Marketing Group behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

privacy@sparkagency.nl of via www.inzageverzoek.nl

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van Spark of een klacht over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u deze richten aan:

privacy@sparkagency.nl Of via de Functionaris voor Gegevensbescherming van Spark.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Spark behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Spark een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Spark uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal dit kenbaar worden gemaakt via berichtgeving op onze website.

Spark Marketing Group BV, is gevestigd, te Amsterdam.

Telefoonnummer: 088-2700777
Bezoekadres: Gatwickstraat 1, Amsterdam
Postadres: 088-2700777
Website: www.sparkagency.nl
Functionaris voor Gegevensbescherming: privacy@sparkagency.nl
Inzageverzoeken: www.inzageverzoek.nl

Cookies

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Het verwijderen van cookies is heel eenvoudig. Klik op een van de onderstaande pictogrammen en ga direct naar de handleiding van jouw browser. Let er wel op dat sommige websites eisen dat je jouw voorkeuren opnieuw instelt of dat je iedere keer opnieuw moet inloggen als je de website bezoekt.

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11)

Firefox (https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-op-uw-computer-opslaan)

Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL)

Opera (http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/)

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van cookies veilig is. Cookies zullen nooit resulteren in spamberichten of ongewenste telefoontjes aangezien jouw e-mailadres of telefoonnummer nooit worden opgeslagen. Ook worden cookies nooit gebruikt om een gedetailleerd persoonlijk profiel te bouwen. Voor zover de kennis van Spark Marketing Group reikt.