Van buiten naar binnen

Starting with I…

In elk concept leggen wij het inzicht in de consument bloot.

We leggen de focus op niet vervulde wensen en aspiraties, en naar frustraties of onopgeloste problemen.

Een inzicht is een ontdekking over jouw klant, die een logisch en emotioneel verband legt tussen jouw aanbieding/propositie en haar/zijn leven.

Wij kijken naar de mensen die jij met jouw product wilt bereiken. De mens is het belangrijkste speerpunt voor jouw communicatie. Mensen bepalen zelf en laten zich niet sturen. We definiëren tegen wie we spreken, wie we proberen te beïnvloeden en welke taal ze spreken. We kijken naar hun motivaties en normen en waarden. Het inzicht wat we creëren geeft antwoord op de vraag: “Wat zijn de redenen dat het mij boeit?”, het spanningsveld tussen de Soll en de Ist.

We confronteren aspiratie van de doelgroep met de huidige situatie en leggen zo de (communicatie) belofte neer. Dit vormt de rode draad van de boodschap, die we onderbouwen met Reasons to Believe. Hierbij leggen wij de focus op de Unique Buying Reasons en niet op de Unique Selling Points.

Ready?

Set.

Spark!